Personlig Recovery

handler om "at komme sig" efter langvarig stress og mental overbelastning.  At skabe en ny mening og et nyt formål med livet på egne betingelser og præmisser med den virkelighed, som er. Det handler om at bevare og genfinde håb for det gode liv. At gøre noget godt for sig selv.

I et Personligt Recovery - forløb støtter vi dig i din process gennem samtaler, sparring og guidning. Derudover tilbyder vi dig at deltage i forskellige aktiviteter og sysler i den udstrækning, du har kræfterne og lysten. Det kan være i vores hus eller andre steder. Vi følges ad to og to eller i små interessegrupper. 

 

Når du første gang kommer hos os, bruger vi tid på, at du lære os og huset at kende. Når du er tryg ved det, er landet, så sammensætter vi i fællesskab en plan for dit personlige recoveryforløb med udgangspunkt i dine ønsker.  Du får mulighed for at afprøve og være nysgerrig på dig selv i forskellige sammenhænge, så du stille og roligt kan skabe  dig et nyt ståsted i livet. 

​NB!

Vi samarbejder med Beskæftigelses- og socialforvaltningens rehabiliteringsteam i Odense.