NetværksGrupper

I en NetværksGruppe får du mulighed for at være kreativ og tale om det, som er vigtigt for dig. Mulighed for at spejle dig i og sparre med andre, som også har været udfordret i dansen med livet. 

Den enkelte gruppe aftaler selv mødedatoer og tidspunkter. Konceptet har en fast ramme, som er udgangspunkt for gruppens aktiviteter.  

 ​