Bestyrelsen

Olivia Abildgaard Jørgensen – formand og stifter

Stine Sevel – kasserer

Torben s. Jakobsen

Peer Locher

Maria Rasmussen

Dorte Vildsøe

Katrine Petersen

Helle Frydenlund – suppleant

Næste generalforsamling afholdes i september 2020