Bestyrelsen

Olivia Jørgensen, formand og foreningens stifter

Torben S. Jakobsen, næstformand

Jette Temberg, kasserer

Dorte Vildsø, bestyrelsesmedlem

Maria Bay, bestyrelsesmedlem

Peer Locher, suppleant og revisor 

Lars Brams, suppleant

Connie Hansen, suppleant