Bestyrelsen

Olivia Jørgensen, formand og foreningens stifter

Torben S. Jakobsen, næstformand

Jette Temberg, kasserer

Dorte Vildsø, bestyrelsesmedlem

Maria Bay, bestyrelsesmedlem

Peer Locher, suppleant og revisor 

Lars Brams, suppleant