Bestyrelsen

Olivia Jørgensen, formand og foreningens stifter

Kenneth Laursen, konstitueret næstformand

Jette Temberg, kasserer

Dorte Vildsø, bestyrelsesmedlem

Maria Bay, bestyrelsesmedlem

Martin Anker Jensen, bestyrelsesmedlem

Peer Locher, suppleant og revisor 

Connie Hansen, suppleant