Bestyrelsen

Jane Hedegaard, formand

Olivia Jørgensen, kasserer

Anders Medin, revisor

Louise Kjær, bestyrelsesmedlem

Martin B. Hansen, bestyrelsesmedlem

Rune Kjær Rasmussen, suppleant